മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ പറയാത്തത്

ഒരച്ഛന്റെ ജയിലോര്‍മ്മകള്‍

അവയവദാനം സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു ഉത്തരവാദിത്വമാകണം : ടി വി ജോര്‍ജ്ജ്

പാടം പൂത്ത കാലം

അടക്ക

വാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രം

തോല്‍വി

കിന്‍ലെ

പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍

തൃശൂരില്‍ സംഭവിച്ചത്

പോരാട്ടങ്ങള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കാന്‍ ; തുടരാനും

ആള്‍ദൈവങ്ങള്‍ക്കെതിരെ യുവകവികള്‍ അണിചേരുമ്പോള്‍