പ്രൊഫ കെ എന്‍ ഗംഗാധരന്‍ രചിച്ച ആഗോളവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലൂടെ

THE GREEN HEARTS OF BHAVANS’ NEWSPRINT VIDYALAYA – ‘SCIENCE BUDDIES’

നിരാശ്രയരുടെ സ്വന്തം അശ്വതി

ജ്ഞാനാകാശം തേടി

അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ട്ടം

അഞ്ചു സൌന്ദര്യങ്ങള്‍

സിംഹം വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോള്‍

സാവധാനം ചതുപ്പിലേക്ക്

കടലിനൊരു ഗീതകം : ഇബ്രാഹിം അല്‍ റുബൈഷ് (പരിഭാഷ: രാജേഷ് ചിറപ്പാട്)

എസ്.എഫ്.ഐയുടെ ചോര കൊതിക്കുന്നവര്‍