കണ്ടല ലഹള ; നവോത് ഥാനത്തിന്റെ കാഹളം

കാരുണ്യത്തിലേക്കുമൊരു കിക്ക് ഓഫ്

സ്ത്രീകള്‍ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുകയും വിഷയങ്ങളില്‍ സുധീരം നിലപാടെടുക്കുകയും വേണം: അഡ്വ. അനിമ മുയാരത്ത്

ജസീറാത്തയും കുട്ട്യോളും ഭൂമിമലയാളവും

Role Model's

എങ്കിലും ' ചന്ദ്രികേ '

''സര്‍ഗ്ഗ സംഗമം 2014 '' ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ കാവ്യ കൂട്ടായ്മ

പ്രകാശം പരത്തിയ പെണ്‍കുട്ടി

മലയാളസിനിമയുടെ വെര്‍ജിന്‍ വിഹ്വലതകള്‍

യക്ഷിയോട്

ശ്രീ തീയറ്ററിന്റെ അവകാശികള്‍