ഗാന്ധിഘാതകര്‍ രാജ്യദ്രോഹം വിവക്ഷിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ..

ലോക ഹൃദയ ദിനം ...

'മുതിര്‍ന്നവരുടെ' കേരളം ...

തര്‍ജമ; ലോകം .. പൊരുള്‍ 

ആ പോത്ത് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചില്ല 

അമ്പിളി

Poems of Ernesto Cardenal Martínez in Malayalam Translation

Poems of Neruda, Anna Akhmatova, Gaddar, and Fahmidha Riaz in Malayalam translation