ഒരു മലയാളി ഹിജഡയുടെ ആത്മകഥ

ആര്‍ത്തവോത്സവം എന്ത്; എന്തിന്

കവിതയും വനവും - ദിനാചരണങ്ങള്‍ അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമാകണമെങ്കില്‍ ..

'പരിപാവനത വെറും മിത്താണ് ഭായ്' - ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്തെന്നാല്‍

മഞ്ച് തിയറിയും പിഡോഫയല്‍സും പിന്നെ കപട ബുദ്ധിജീവികളും ഫേസ് ബുക്കിലൂടെ ‘ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ‘ !

മരത്തേക്കാള്‍...

പെണ്ണിവള്‍

ഒരൊറ്റ വാക്ക്

നീറ്റല്‍

സച്ചു സദാനന്ദനെ കാണാത്ത മനുഷ്യാവകാശക്കാര്‍ പീഡോഫിലിയയ്ക്ക് സൈദ്ധാന്തിക ന്യായം ചമയ്ക്കുമ്പോള്‍

പ്രകൃതിയും പൊതുബോധവും