വെള്ളക്കൊടിയില്‍ തുടച്ച ചോര

മലബാര്‍ ബീഫ് വരട്ടിയത്

വസന്തം തേടുന്ന കലാകാരന്‍

റാമേട്ടന്‍

ഒരാള്‍പ്പൊക്കം

എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീന്‍ ... കണ്ടു....നല്ലിഷ്ട്ടായി.

മൃഗശാലയിലെ കാവല്‍ക്കാരന്‍

ഗോമാതാവിന് സ്വീകരണം

ഭാഗം

വിലങ്ങ്