ഇ എം എസും മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് സൗന്ദര്യദര്‍ശനവും

ഇ എം എസ് : എന്റെ അച്ഛന്‍

എവിടെയും അമേരിക്കന്‍ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ് : ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ്

അമൃതമാര്‍ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ

ദുഃഖം ഘനീഭവിച്ച അമൃത ചിത്രങ്ങള്‍

ഇ.എം.എസ്സ് അണയാത്ത നക്ഷത്രം

സെല്ലുലോയിഡ്; സിനിമയുടെ നഷ്ടചരിത്രം

ഒരു കണ്ണാടിക്കഥ ( ഒരു കണ്ണടയുടെയും കഥ )

അടൂര്‍ തകഴിയെ വായിക്കുമ്പോള്‍ .....

ഉദ്ഖനനം