സിനിമയുടെ ആര്‍ക്കൈവ്

ചെങ്കണ്ണു വന്നാല്‍ ചെയ്യേണ്ടതെന്തെല്ലാം

ഇതാ ഒരു മാവോയിസ്റ്റ്

മഴ നമുക്ക്‌ എന്ത്‌ നല്‍കും

തെമ്മാടിക്കുഴി