ദൈനംദിനത്വത്തിന്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം

പ്രതിരോധത്തിന്റെ നാടകവഴികള്‍

ഈ മാധവിക്കുട്ടിസം ഒരു രോഗമാണോ ഡോക്ടര്‍ !

രോഹിത്തിന്റെ ജീവന് പകരം ചോദിയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും

'ത്ര' എന്ന സാര്‍വത്രിക പ്രശ്‌നം !

ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സര്‍വ്വകലാശാല ; ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരീക്ഷണശാല