വീണ്ടെടുക്കാം നഷ്ട സ്വര്‍ഗ്ഗം‍

അതെ; ജയലളിതയെപ്പറ്റിത്തന്നെ

ഒറ്റയടിപ്പാതകള്‍

നാണയ മൂല്യശോഷിത കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ കവിതകള്‍ : പരിഭാഷ : ബാബു രാമചന്ദ്രന്‍