തെമ്മാടിക്കുഴി

കനിവോലും കണ്ണാലവള്‍

അമ്മച്ചിയെ കണ്ടു

തെമ്മാടിക്കുഴിക്കു ചുറ്റും

കണ്ണീരോളങ്ങള്‍ തീര്‍ത്ത്

അവളുടെ അമ്മച്ചി കരഞ്ഞു

“ഇനി നിന്റെ ആത്മാവിനെന്ത് ?”

 

പച്ചനിലമായി പരന്നു കിടപ്പവള്‍

മിന്നാമിന്നികളൊളിക്കും

തടാകമായി തണുത്തവള്‍

നിലാവായി ചിരിച്ചു കുഴഞ്ഞു

 

വെണ്ണക്കല്ലു കുരിശുകള്‍ക്കടിയില്‍

റോസാദലങ്ങള്‍ക്കും ഓര്‍ക്കിഡ്

-പ്പൂക്കള്‍ക്കുമിടയില്‍ കുര്‍ബ്ബാനകളും

കൂദാശകളുമേറ്റു വാങ്ങിയവർ

ദുര്‍ഗന്ധത്താല്‍ മൂക്കുപൊത്തുന്നതും

ഉഷ്ണപ്രവാഹത്താല്‍ എരിപൊരി –

കൊള്ളുന്നതുമിടം കണ്ണാലവള്‍ കണ്ടു

 

പാവം അമ്മച്ചി!

അവളൊന്നുകൂടി കനിവൂറി

ഇലഞ്ഞിപ്പൂവിന്‍ മണമുള്ള

ചുണ്ടുകളാൽ അവൾ

അമ്മച്ചിയുടെ കണ്ണീര്‍ക്കണങ്ങള്‍

ഉമ്മ വെച്ചുണക്കി .

comments